FORUM ALANI

SORU

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI
Sayın,Hocam

Ben bir hizmet işletmesinde çalışıyorum ve işletmenin işletme sermayesi ihtiyacını tespit etmek istiyorum,Hizmet işletmelerinde çalışma sermayesi ihtiyacı nasıl hesaplanır,formülünü verip, ve bir örnekle detaylı anlatırsanız çok sevinirim.Saygılarımla,
Murat SEVİLİR sordu. [ 9/22/2007 4:01:22 AM]


KARŞILIKLAR

İŞLETME SERMAYESİ
Sayın Murat Sevilir
Bir işletmenin sermaye ihtiyacı, işletmenin kısa vadede paraya ihtiyac duymayacağı nakit veya nakde dönüşebilen sermaye miktarıdır.
Bir hizmet işletmesinde işletme sermayesi o hizmet işletmesinin hizmeti görürken kullandığı malzeme, işgücü ve işletmenin diğer normal giderlerini karşılayan nakit miktarı olmaktadır. Ancak bu hesaplanırken kullanılan malzemenin devir süresi, ücretlerin ödenme süresi, borç ve alacağın tahsil süreleri önem kazanmaktadır.
Malzeme devir süresi = 365 / malzeme devir hızı olarak hesaplanır. Malzeme devir hızı = Satılan malzeme maliyeti / Ortalama malzeme stok değeri olarak bulunur. Böylece malzeme stoklarının kaç günde paraya döndüğü hesaplanmış olur. Satılan malzeme maliyeti (veya gelecek dönemde kullanılması düşünülen malzeme değeri) * devir süresi / 365 bize malzemeye bağlanan paranın değerini verir. Örneğin malzeme devir süresi 55 gün ise Ortalama malzeme değeri * 55 /365 bize malzemeye bağlanan para miktarını gösterir. Borç ödeme süresi - alacak tahsil süresi farkı alacakların ne kadarının borçları ödemede kullanılabileceğini gösterir. (Alacaklar * 365)/ Satışlar Alacak tahsil süresini, (Borçlar *365)/ Alışlar borçların ödenme süresini gösterir. Örneğin alacak tahsil süresi 43 gün, borçların ödenme süresi 32 gün ise 11 günlük nakit ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İşletmenin ücretler ve diğer giderleri toplamı * 11 / 365 bize giderlerin 11 günlük tutarını verecektir. Bu şekilde 55 günlük malzemeye bağlanan para + 11 günlük giderler için elde tutulması gereken para en az işletmede olması gereken işletme sermayesini göstermiş olur. Bunun dışında işletmenin kredileri varsa, taahhütleri varsa bunların da hesaba katılması gerekir.
Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 9/24/2007 10:33:40 AM]

--oOo--


KARŞILIK YAZ